המשיחית הדבר עמותת היא מה?

מה שמנו?

הדבר היא המילה המתארת את המשיח בפסוק הראשון שבבשורת יוחנן

"בראשית היה הדבר."

דבר ה' הינו בעל קיום עצמי, בורא ומעניק חיים והתגלה לבני האדם בלבישת דמות אדם – ישוע מנצרת (יוחנן א:14). היום דבר ה' הכתוב הוא הבסיס להפצת הבשורה ולחניכות המאמינים בישוע המשיח, לפיכך בסיס עמותת "הדבר" הוא דבר ה'.

מה החזון שלנו?

חזון העמותה המשיחית, 'הדבר', הוא לפאר את ה' ולתרום לגוף המשיח ע"י לימוד התנ"ך והברית החדשה מנקודת מבט יהודית משיחית. אנו מאמינים שדבר זה יעודד גדילה והתחזקות רוחנית וגם יאפשר לנו להרחיב את המסר שלנו לקהילה היהודית בארץ ובחו"ל ובפרט בעירנו אורנג' קאונטי שבקליפורניה. אנו רוצים לעודד את גוף המאמינים במשיח באורנג' קאונטי, להתלהב מדבר ה' (כתבי הקודש), ולעורר את נפשם לנוכח הנופח היהודי הטמוע בתנ"ך ובברית החדשה.

מה מטרתנו?

לפעול לפי הדרכה א-לוהית בעוד שאנו נשענים על ה' לספק צרכנו למטרת הקמת מרכז משיחי בו נוכל:

  1. ללמד את הפסוקים לכל מאמין* שחפץ ללמוד אותם מנקודת מבט יהודית משיחית.

  2. לפתוח חוג ללימודים יהודים לכל מאמין* שחפץ ללמוד תרבות, שפה, היסטוריה וספרות יהודית.

  3. להכיל ספריה/חנות ספרים למטרת חקר הכתובים, הפתוחה לכל מאמין* החפץ במקורות כתב עשירים, למטרת למידת כתבי קודש יהודים משיחיים. וגם למטרת לימוד תרבות, שפה, היסטוריה וספרות יהודית.

  4. חוג הדרכה להפצת בשורת ישוע המשיח בקרב הקהילה היהודית.

  5. יצירת קשרים והתחברות עם עמותות וקהילות משיחיות התומכות במטרות עמותת "הדבר".

  6. לייצר ולהפיץ ספרות מטעם עמותת "הדבר" שתעודד גדילה והתחזקות רוחנית.

מדוע כל מאמין*?

א-להים, משתמש בחיי יום יום, בכל מאמין נאמן במשיח, בלי קשר לרקע ממנו הוא בא או לכשרון או מגבלות אתם הוא נולד, בכדי לספר לבני העם היהודי עליו. עמותת "הדבר" קיימת למען גוף המאמינים בישוע המשיח.

עמותת "הדבר" המשיחית תעודד, תכשיר, ותמריץ מאמינים במשיח לגדול בפן הרוחני ולהטביע חותם על הקהילה היהודית באורנג' קאונטי ובעולם כולו למען המשיח ישוע.