הצהרת אמונה

 1. אנו מאמינים שהתנ"ך והברית החדשה, הם דבר א-להים המילולי (במילותיו מחשבותיו
  ורעיונותיו) והמוחלט (במלואו), ושהוא נכתב בהשראה אלהית (ברוח א-להים, מאת א-
  להים) ושאינו מסוגל להכיל שגיאה (אמת מושלמת) בשפות המקור (עברית, ארמית ויוונית)
  בהם נכתבו 66 הספרים המכילים את התנ"ך וברית החדשה.

  השניה אל טימותיאוס ג: 17-16 , אגרת פטרוס השניה א: 21-20.

 2. אנו מאמינים שהתנ"ך והברית החדשה הם דבר א-להים המלא (שאין לגרוע ממנו או
  להוסיף עליו) ולו שרירות מכרעת על כל אמת.

  דברים ד:ב, משלי ל:ה-ו, אל הקולוסים ג: 16 , הראשונה אל התסלוניקים ב: 13 , אל העברים
  ד: 12 , התגלות כב: 19,18.

 3. אנו מאמינים בטבעו המשולש והמאוחד של א-להים. אנו מאמינים בא-להים אחד שקיים
  בשלוש מהויות מאוחדות: א-להים-האב (אבינו מלכנו), א-להים-הבן (משיח בן דוד) א-
  להים-הרוח (רוח הקודש) אנו מאמינים בקיומו הניצחי של א-להים בשלושת מהויות אלו,
  וששלושת המהויות הללו הינם בעלי אותו טבע, תכונות, ושלמות. הינם א-להים אחד הראוי
  לכל הלל אמונה וציות.

  דברים ו:ד, ישעיהו מח:יב-טז, מתי ג: 17-16 , מתי כח: 19 , מרקוס יב: 29 , יוחנן א: 1-4 , יוחנן
  י: 30 , יוחנן טו: 26 , מעשי השליחים ה: 4-3 , השניה אל הקורינתים יג: 14.

 4. אנו מאמינים בא-לוהים האב, המהות הראשונה בשלושת מהויות הא-להים. הוא
  המתכנן והמחבר של הבריאה, הישועה וכל ברכה רוחנית.

  בראשית א:א, הראשונה אל הקורינתים ח: 6, אל האפסיים א: 6-3.

 5. אנו מאמינים בישוע המשיח, בן הא-להים, המהות השניה בשלושת מהויות הא-להים,
  בלידת הבתולין שלו, ובהתגלמותו (ביאתו בלבוש גוף אדם).

  ישעיה ז:יד, לוקס א: 33-26 , יוחנן א: 14, 5-1, אל הפיליפיים ב: 8-6 , אל הקולוסים ב: 9-8.

 6. אנו מאמינים שישוע המשיח מת כקורבן חלופי (כפרה בדמו שנשפך עבורנו), שמותו על
  הצלב היה למעשה כריתה משמיים ושהיה זה חפץ ה' להפגיע בו את עוון כולנו. שאמונה
  בקורבן זה היא הבסיס והדרך היחידה לישועה ולחיי עולם. אנו מאמינים שישוע קם לתחייה
  ביום השלישי, ושמותו היה חסר משמעות ללא תחייתו מן המתים.

  ישעיה נג, אל הרומאים ה: 9-8 , הרשונה אל הקורינתיים טו: 17-12 , אל האפסיים א: 7, אל
  העברים ט: 22 , התגלות א: 5.

 7. אנו מאמינים שישוע המשיח קם לתחייה מן המתים, שהוא עלה השמיימה בגוף התחייה
  ונמצא לימינו של א-להים האב.

  מעשי השליחים א: 11-9 , ז: 56 , הראשונה אל הקורינתיים טו: 4-3 , אל העברים א:3.

 8. אנו מאמינים שכל בני האדם חוטאים ומורשעים בפני א-להים ישר וצדיק. הדרך היחידה
  עבור החוטאים לקבל את ההטבות המוצעות בזכות מותו של המשיח היא להתחרט על
  חטאיהם ולבוא לאמונה בחסד ה' בלבד, ולאמונה בישוע המשיח ולבטוח בו כאמצעי היחיד
  לישועתם.

  יוחנן ג: 16 , מעשי השלחים טו: 31 , אל הרומאים ג: 23 , ו: 23.

 9. אנו מאמינים שישוע המשיח ישוב לאסוף את כלתו (כל המאמינים במשיח). בעת שובו
  המאמינים ישתנו ויקבלו גוף חדש ומפואר כדוגמת הגוף המפואר שקיבל ישוע בקומו מן
  המתים.

  לוקס יב: 40 , מעשי השליחים א: 11-10 , הראשונה אל התסלוניקיים ד: 17-13 , טיטוס ב:13, יוחנן א, ג: 3-1.

 10. אנו מאמינים שרוח הקודש היא המהות השלישית בשלושת מהויות הא-להים, ופועלת
  להוכיח על החטא, להביא לישועה, לשכון במאמין וללמדו על אמת ה', לתת למאמין נצחון
  על החטא, ולמלאו בכוח לשרת את ה'.

  יוחנן יד: 17-16 , טו: 11-7 , מעשי השליחים ח: 8, אל הרומאים ח: 13-9 , אל האפסיים א: 13.

 11. אנו מאמינים בישועה הניצחית, הגשמית והרוחנית של כל המאמינים, ובהוקעה
  (הרשעה) הגשמית והרוחנית של כל אלו שאינם מאמינים.

  מתי כה: 46 , יוחנן ג: 18 , י: 29-27 , אל הרומאים ח: 39-37 , השניה אל התסלוניקיים א:
  9-7 , אל העברים ט: 27.

 12. אנו מאמינים שעבודת השם החשובה ביותר שמוטלת עלינו היא לפאר את ה'. עלינו
  לבשר על הישועה הניתנת בחסד ה' דרך אמונה בישוע המשיח, ולחנוך את המאמינים. אנו
  מאמינים שכל יראי ה' המאמינים בישוע המשיח צריכים לחיות חיי קדושה הרצויים בפני ה'
  ועליהם להתרחק מכל סוג של רוע.

  מתי כח: 20-19 , לוקס כב: 32 , מעשי השליחים א: 8, אל הרומאים יד: 19-7 , הראשונה אל
  הקורינתיים י: 31 , השניה אל הקורינתיים ו: 18-14 , אל התסלוניקיים ה: 22 , השניה
  . לטימותיוס ב: 2, הראשונה לפטרוס ב: 11.

 13. אנו מאמינים שכל המאמינים בישוע המשיח ורק אלו שמאמינים בו, צריכים להטבל,
  טבילה לשם הזדהות עם מותו קבורתו ותחייתו מן המתים. אנו מאמינים, אף על פי כן,
  שטבילה אינה תנאי לישועה או דרישה מקדמת לשם התחברות עם מאמינים אחרים ואינה
  מעניקה למאמין חסד מיוחד מאת ה'.

  מתי 28:19 , מעשי השליחים ח: 39-36 , אל הרומאים ו: 4, אל הקולוסים ב: 12.

 14. אנו מאמינים שעל כל המאמינים בישוע לשמור את סעודת המשיח כזכרון למות ישוע
  המשיח כקרבן עבורינו, עד עת שובו.

  מתי כו: 29-26 , מרקוס יד: 25-22 , לוקס כב: 20-19 , מעשי השליחים ח: 39-36 , הראשונה
  . אל הקורינתיים יא: 29-23.