היהדות אינה מאמינה שטבעו של א-לוהים הוא משולש

טענת הרבנים האנטי מיסיונרים:

היהדות אינה מאמינה שטבעו של א-לוהים הוא משולש. "השילוש הקדוש" הוא מושג פגאני.

תגובת הדבר:

זהו עניין רציני מאוד מכיוון שהוא עוסק בטבעו של א-לוהים. זהו נושא עמוק שיש להתמודד איתו באופן יסודי.

Table of Contents

  1. הערות מבוא: שתי עמדות הרבנים
  2. פילוסופיה יהודית
  3. המונח א-להים בלשון רבים