ארבעת הסוגים של הנבואות המשיחיות

כאשר אנו בוחנים נבואות משיחיות חשוב לזכור שישנם ארבעה קטגוריות של נבואות משיחיות, והבחנה בין קטגוריות אלו היא חיונית. בספרו "הנבואות המשיחיות בתנ"ך" (עמ 11-10 ), ד"ר ארנולד ג. פרוכטנבאום דן בעובדה שהנבואות המשיחיות מתחלקות לארבע קטגוריות:

  1. נבואות העוסקות בביאה הראשונה של המשיח בלבד (מיכה ה:ב)
  2. נבואות העוסקות בביאה השנייה של המשיח בלבד (ישעיה נג:א-ו)
  3. נבואות העוסקות בביאה הראשונה והשנייה של המשיח (זכריה ט:ט-י)
  4. נבואות העוסקות בכלל תכנית הישועה של ה' (תהילים קי)

נבואות מסויימות הן ישירות מאוד ועוסקות בביאה הראשונה בלבד (קטגוריה א'), או בביאה השניה בלבד (קטגוריה ב').

נבואות מהקטגוריה השלישית כוללים פסוקים שמערבבים את הביאה הראשונה והשניה בצורה שמסתירה את פער הזמן שביניהם. על הקורא ללמוד פסוקים מקבילים אחרים בכדי להבחין בדבר. זכריה ט:ט-י מהווה דוגמא טובה: פסוק ט' נוגע לביאה הראשונה, ופסוק י' נוגע לביאה השניה. פסוקים אלו לבדם אינם מבדילים בין שני הביאות, אך הדבר מתבהר לאור פסוקים אחרים.

נבואות מהקטגוריה הרביעית כוללות פסוקים שעוסקים בתכנית הישועה המלאה של ה' וכוללים ארבעה אלמנטים: ביאה ראשונה, פרק זמן, ביאה שנייה וימות המשיח.

בעת שתלמד נבואות משיחיות, בחן בזהירות לאיזו קטגוריה הן משתייכות.