הושע ו:ב

טענת הרבנים האנטי-מיסיונרים:

בלוקס כד: 47-46 , לוקס אומר לנו שישוע קם לתחייה ביום השלישי:

"ויאמר אליהם כן כתוב על ענות המשיח ועל תקומתו מן המתים ביום השלישי. וכי בשמו יקראו הקוראים לתשובה ולסליחת עוון בכל הגוים החל מן ירושלים."

שאול כתב בראשונה לקורינתיים טו: 4:

"וכי נקבר ויקם ביום השלישי כפי כתבי הקודש."

אולם, בתנ"ך כתוב משהו לגמרי שונה. הושע ה:טו מסביר את המצב בבהירות:

אולם, בתנ"ך כתוב משהו לגמרי שונה. הושע ה:טו מסביר את המצב בבהירות:

הושע מסביר בפסוק טו שה' שולח לעם ישראל מסר חד בפי הנביאים: שמעתם את המסר אך סירבתם לשוב אלי, לכן ההצעה שלי תוביל לגזר דין מוות שלכם. איך אוכל להצדיק אתכם לאחר סירוב כזה? אז אומר הושע בפרק ו פסוקים א-ב:

"לכו ונשובה אל יהוה, כי הוא טרף וירפאנו, יך ויחבשנו. יחינו מימים, ביום השלישי, יקמנו, ונחיה לפניו."

כמובן שהפסוק דובר על עם ישראל. אותנו הוא יקים ואנו (עם ישראל) נחיה לפניו.

תגובת הדבר:

האנטי-מיסיונר במקרה זה צודק לגמרי.

אנו לא חושבים אפילו לרגע ששאול או לוקס התכוונו להושע ו:ב בעת שהם כתבו "וכי (ישוע) נקבר ויקם ביום השלישי כפי כתבי הקודש". הפסוק מהושע אינו דובר על תקומת המשיח (ישוע) מהמתים ביום השלישי. זוהי דוגמא של טענת "איש הקש". מה הכוונה טענת "איש הקש"? טענת "איש הקש" היא טענה הנטענת בכוונה באופן שקל להפריך או להביס אותה. במקום זאת, שאול ולוקס מתכוונים לכתוב בספר יונה, פרק ב:א-יא בתנ"ך. לפי הכתוב שם יונה טבע, היה בבטן הדג שלושה ימים ולילות, קם לתחייה ואז הוקא מפי הדג. הוא עבר חוויה דומה לזו של ישוע. זוהי דוגמא של פרשנות נבואה מילולית והתגשמות מרומזת (רמז).

יונה הוא סוג מבשר. המילה "סוג" בדרך כלל משומשת בכדי לציין דימיון בין משהו קיים ומשהו עתידי. המשהו העתידי נקרא "סוג שכנגד". עלינו לבחון את פרק ב של ספר יונה בכדי להבין למה התכוונו שאול ולוקס באמרם "…לפי כתבי הקודש", הכוונה לפי הכתוב ביונה ב:א

"וימן יהוה דג גדול, לבלוע את יונה, ויהי יונה במעי הדג, שלושה ימים ושלושה לילות."

שאול ולוקס מפרשים את פסוק זה מספר יונה בכזה אופן מאחר וזה האופן בו השתמש ישוע בפסוק זה במתי יב: 40:

"כי כאשר היה יונה במעי הדג שלושה ימים ושלשה לילות כן יהיה בן-האדם בלב הארץ שלושה ימים ושלושה לילות"

בנוסף, שים לב למילותיו של ישוע המתועדות בבשורת לוקס יא: 30:

"כי כאשר היה יונה לאות לאנשי נינוה כן יהיה גם בן-האדם לדור הזה".

האות עליו דובר ישוע הוא אות התחייה מן המתים. יונה שקם מן המתים היה לאות לאנשי נינווה. ישוע שקם מן המתים היה לאות לכל עם ישראל. לסיכום, שאול צדק כשאמר "כפי כתבי הקודש". טענת הרבנים האנטי מיסיונרים מחמיצה את הנקודה מכיוון שהיא מתייחסת לפסוק הלא נכון. עלינו ללמוד על כוונת המחבר לפי מה שבברית החדשה מלמדת בנוגע למילים "ביום השלישי". הברית החדשה מכוונת אותנו ליונה הנביא לא אל הושע.