ישעיהו נט:כ

טענת הרבנים האנטי-מיסיונרים:

הברית החדשה מצטטת את התנ"ך באופן שגוי בספר הרומים יא:26:

"וכך כל ישראל יושע, כמו שכתוב: ובא מציון גואל וישיב פשע ביעקב"

בתנ"ך כתוב משהו שונה לחלוטין בישעיהו נט:כ:

"ובא לציון גואל, ולשבי פשע ביעקב; נאם יהוה"

אז האם זה לציון או מציון?

תגובת הדבר:

זו שאלה מעניינת. התנ"ך אומר "לציון". תרגום השבעים אומר "למען ציון". הברית החדשה אומרת "מציון" הרבה קורה כאן.

אני מאמין שהפתרון טמון בעובדה ששאול אינו מנסה להביא פה ציטוט של פסוק אחד בהקשר זה. הוא אורג יחד מספר מחשבות מן התנ"ך, ולאו דווקא מצטט פסוק אחד. הוא עושה זאת כדי להקל על ההבנה. זהו מנהג שהיה מקובל לחלוטין בתרבות היהודית בת זמנו. נראה שהוא מפנה את הקורא לפסוקים כגון ישעיהו נט:כ, כז:ט, נט:כא, וירמיהו לא:לא.

זוהי דוגמא ברורה של הגישה "הנוזלית" לשימוש בפסוקים, שהיתה נהוגה במאה הראשונה לספירה, המוסברת לעיל: "ארבעת הצורות בהן הברית החדשה משתמשת בפסוקים מהתנ"ך". זוהי דוגמה של נבואה מילולית וסיכום. שאול מסכם את מה שהכתובים מלמדים על ביאתו השניה של המשיח ועל הממלכה המשיחית. בעת ביאתו השנייה של ישוע הוא ימלא את התפקיד של "משיח בן דוד", ויהיה "מלך משיח". הוא כבר מילא את תפקיד המשיח הסובל המכונה בפי חז"ל "משיח בן יוסף". שאול מכוון את הקורא למספר פסוקים בכדי לצייר תמונה מלאה של מה שהגואל יעשה כאשר הוא יגיע שנית.

בתלמוד הפסוקים מישעיהו נט:יט-כ מיוחסים למשיח ולימי המשיח. במסכת סנהדרין דף צח,א גמרא, דנים הרבנים בסימנים לביאת בן דוד, הם מתייחסים אליו באמרם חכה לו-כלומר למשיח:

אמר ר' יוחנן אם ראית דור שמתמעט והולך חכה לו שנאמר (שמואל ב כב) ואת עם עני תושיע וגו' אמר רבי יוחנן אם ראית דור שצרות רבות באות עליו כנהר חכה לו שנאמר (ישעיהו נט) כי יבא כנהר צר ורוח ה' נוססה בו וסמיך ליה ובא לציון גואל.[1]

התלמוד מייחס את 'הגואל שיגיע לציון' מישעיהו נט:כ למשיח. בפסיקתה דה רב כהנא, בתוספת 5, 4 כתוב:

… גם "נאוו על ההרים" הוא המכריז גאולה (ישעיהו נב:ז), כלומר הגואל עליו נאמר "ובא לציון גואל" (ישעיה נט:כ).[2]

לפי פרשנות זו המשיח עליו מדבר ישעיהו בפרק נב פסוק ז, הוא אותו אדם עליו מדובר בישעיהו נט:כ. יש לפסוק זה קשרים ברורים למשיח. שאול מאשר קשר זה דרך השימוש שלו בפסוק.

בסך הכל, בשלושת התרגומים הללו אין קושי ממשי כי כל השלושה נכונים. האם אין זה נכון שהמושיע בא "למען ציון", "כלומר, כדי להציל את ציון, כפי שתרגמו בתרגום השבעים? האם הוא לא בא גם "לציון", כפי שתרגמו בתרגום המסורה? שאם לא כן איך יכול הוא להציל את ציון? זה גם נכון, שישוע המשיח בא "מציון," כמו שמצוין בברית החדשה מכיוון שהוא יהודי. כל אחד מהתרגומים האלו מדגיש גורם אחד או אחר של ייסוד הממלכה המשיחית המפוארת. ישנם הבדלים טקסטואליים, אבל לא הבדלים רעיוניים. על ידי התייחסות לכל אחד מגורמים אלו אנו מקבלים תמונה מלאה ושלמה יותר של מעשי המשיח בעבור ציון.

  1. ^ The Soncino Talmud (©1973 Judaica Press, Inc. and ©1965, 1967, 1977, 1983, 1984, 1987, 1988, & 1990 Soncino Press, Ltd.) is a product of Judaica Press, Inc. Brooklyn, NY, and, if included, is incorporated herein pursuant to exclusive license.
  2. ^ Huckel, T. (1998) The Rabbinic Messiah (Is 60:1) Philadelphia: Hananeel House.